"Hukuk Asistanlık Hizmetlerinde Etkin Çözümler"
turkce
english

HİZMETLERİMİZ

ÇALIŞMA ALANIMIZ

       Temelde finans kuruluşları ve bankalar olmak üzere kredi kuruluşları ve yatırımcı şirketlerin, genelde özel ve kurumsal tüm müşterilerimizin; başta hukuki işlemler olmak üzere kendi bünyeleri dışında yapmaları gereken tüm yasal prosedür ve bürokratik işlemleri onlar adına uzman ve yetkin kadrolarımız eliyle çözüme ulaştırmaktır.

       Gayrimenkul işlemleri özel çalışma alanlarımızdan biri olmakla araç ve gemiler üzerinde her türlü tescil işlemleri konusunda da deneyimli bir kadroya sahibiz.

 

TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

 • Hukuki durum araştırması
 • Resmi senet ve belgelerin düzenlenmesi
 • Tapu işlemleri (ipotek, satış, ipotek fekki, tüm şerhler vs. )
 • Müşterileri incelemelerine görüş bildirilmesi
 • İşlem konusu taşınmaz ile ilgili dönemsel raporlamalar.

 

TAPU İŞ VE İŞLEMLERİNİZDE;

 • Kredi teminatı olarak alınan gayrimenkullerin tapu sicil müdürlüklerinde araştırılması ve belgelendirilmesi (tapu takdiyat yazısının alınması)
 • İpotek resmi taslağının hazırlanması
 • Tapu Müdürlüklerinde avukatlar aracılığı ile ipotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Gerçekleştirilen ipotek işlemlerine ilişkin evrak ve donelerin dönemsel raporlanması
 • Resmi senet taslağının ve buna ilişkin belgelerin incelenerek ön uygunluğunun verilmesi
 • İpotek fekki, satış ve diğer tapu işlemleri
 • Malikin tüzel kişi olması durumunda ana sözleşmenin incelenmesi
 • Vekaleten yapılan işlemlerde vekilin yetkisinin incelenmesi (büroda ve sahada)
 • Tüzel kişilerde işlem yapan şirket yetkilisinin yetki incelemesi.

 

ALINAN İŞLEMLERDE İŞ SÜRELERİ

       MAS‘ta gerçekleştirilen tüm işlemler Mesleki Sorumluluk ve Emniyeti Suistimal Sigorta Güvencesi altına alınmıştır. İlkemiz güven, hız, kalite, özveri, tecrübe ve dürüstlük temeline dayalı müşteri memnuniyetidir.

 • Evrak Hazırlama: 10 dakika
 • Evrak İnceleme: 20 dakika
 • İpotek akdinin gerçekleşmesi: 20 dakika
 • Uygunluk incelemesi: 10 dakika

olarak gerçekleştirilmektedir.