"Hukuk Asistanlık Hizmetlerinde Etkin Çözümler"
turkce
english

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

       Bu üyelik sözleşmesi (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır)  MAS Global Mülk Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle MAS olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.masglobaldanismanlik.com ve bünyesinde bulunan diğer internet adreslerinde hizmet alımı yapmak üzere bulunan kurumsal veya bireysel üyelik formunu dolduran tüm özel, tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle üye veya üyeler olarak anılacaktır) ile MAS arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.Bu sözleşme varsa üye ile yapılan ana sözleşmenin eki olarak kabul edilir.

       Bu sözleşmede; MAS'ın tüm internet sitelerinin kullanım koşulları, üyenin hak ve sorumlulukları, MAS'ın hak ve sorumlulukları beyan edilmiştir. Ziyaretçi, üyelik formunu doldurduğunda; bu sözleşmeyi okuduğunu, tümünü anlayıp onayladığını, hükümlerine uymayı, tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Üyelik formu kanunlara göre reşit olan kişiler ve tüzel kişilerin yetkili kişileri tarafından doldurulabilir.

 

Üye'ye ilişkin şartlar;
        Üye, MAS'ın sunduğu hizmet'i, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Almakta olduğu Hizmet'i 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca üye, başkalarının hizmeti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

    Üye; MAS servislerinden yararlandığı sırada, üyelik formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
   MAS tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının MAS'a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
   MAS servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, MAS ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve MAS'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
   MAS ortamında site geneline zarar verecek veya MAS'ı başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
   MAS üyesi kendisinin belirleyeceği bir "Üye Adı" ve "Şifre"ye sahip olur. "Üye Adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Bu yüzden şifrenin seçimi ve korunmasının tamamiyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, MAS, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını, MAS servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu,
   MAS'ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
   Üye, üye adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
   Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,
   Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,
Kabul ve taahhüt etmiştir.

 

MAS' ilişkin şartlar;
        MAS'ın tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, MAS, hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

       MAS, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

       Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi, üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda, MAS, üyelerinin bilgilerini ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.

       MAS üye için üyenin hizmeti en verimli şekilde alabilmesi için gerekli  alt yapıyı sağlamakla yükümlüdür.

       MAS’ın üyelik hizmetini üyeye sunma yükümlülüğü,üye tarafından MAS'a iletilmesi gereken bilgi ve verilerin,iletilmiş olması şartına bağlıdır.

       MAS, üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. MAS, üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.

       MAS bünyesindeki tüm yazılar, resimler, makaleler vb. alıntı oldukları belirtilmediği takdirde MAS'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa göre MAS'da bulunan tüm yazılımların, programların kodlarının telif hakkı MAS'a aittir.

 

Yürürlük
        Sözleşmede belirtilmiş olan karşılıklı hak ve yükümlülükler, üyelik başvurusunun kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Fesih
        MAS sözleşmeye, gizlilik ilkelerine ve yürürlükteki yasalara uymayan üyelerin üyeliklerini hiç bir sebep göstermeksizin feshedebilir. Üye ile MAS arasında gerçekleştirilmiş olan asıl sözleşmenin feshi halinde işbu sözleşme de otomatik olarak fesholunur.